Responsabilitate socială

Angajamentul privind politica în domeniul managementului responsabilităţii sociale

Ne angajăm să alocăm toate resursele necesare dezvoltării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale, în conformitate cu cerinţele şi reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu.

Detalii...

Declaraţie privind politica în domeniul managementului responsabilităţii sociale

Politica Luxten privind responsabilitatea socială are la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului (aşa cum sunt ele prezentate în principalele convenţii ILO şi reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu), precum şi condiţiile generale de asistenţă socială acordate lucrătorilor.

Detalii...

Politica sistemului de management integrat

Obiectivul principal al managementului Luxten este creşterea satisfacţiei clientului prin îmbunătăţirea satisfacţiei clientului prin îmbunătăţirea performanţei SMI şi ca urmare, obţinerea succesului în afaceri, îmbunătăţirea performanţei de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională şi responsabilitate socială.

Detalii...

Codul de etica

Principiile responsabilitatii sociale, care stau la baza colaborării dintre S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. si furnizorii sai .

Detalii...